Trung tâm Chính phủ điện tử

Là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và có kinh nghiệm nhiều năm tham gia tư vấn xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngành, quản lý, tư vấn nhiều dự án đầu tư ứng dụng CNTT, chúng tôi có thể cung cấp cho các cơ quan, đơn vị nhiều sản phẩm tư vấn khác nhau dựa trên nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn sau: tư vấn xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng CNTT, tư vấn dự án đầu tư trong lĩnh vực CNTT, tư vấn giám sát khảo sát, giám sát thi công các dự án ứng dụng CNTT.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Trung tâm thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Ngoài ra, thường niên, Trung tâm đã và đang phối hợp với một số Sở TTTT tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử, Lãnh đạo thông tin (CIO); Thực hành, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Quản trị dự án tại nhiều địa phương trong cả nước

DỊCH VỤ KIỂM THỬ

Phòng đo kiểm thuộc Trung tâm Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 1197/QĐ-BTTT ngày 21/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm. Trung tâm thường xuyên thực hiện các hoạt động tư vấn đo kiểm, kiểm thử chất lượng phần mềm, đánh giá các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định 1197/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm Trung tâm Chính phủ điện thử thuộc Cục Tin học hóa.

Đối tác của tư vấn

Trung tâm Chính phủ điện tử gồm có nhiều đối tác cả trong và ngoài nước. Các đối tác quan trọng như VNPT, Viettel, Savis, Efy, FPT.

Đối tác của đào tạo

Báo điện tử Đài THVN và Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (Vccorp) đã ký kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực hoạt động: ứng dụng công nghệ, khai thác quảng cáo...

Đối tác kiểm thử

Kiểm thử các phần mềm của các nhà thầu như Viettel, VNPT, FPT, EFY, Savis...

Trung tâm Chính phủ điện tử
Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.3943660
Fax: 024.37820998