22/08/2019 09:53

Dịch vụ kiểm thử

Phòng đo kiểm thuộc Trung tâm Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 1197/QĐ-BTTT ngày 21/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm

Trung tâm thường xuyên thực hiện các hoạt động tư vấn đo kiểm, kiểm thử chất lượng phần mềm, đánh giá các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định 1197/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm Trung tâm Chính phủ điện thử thuộc Cục Tin học hóa.

          Ngoài ra, Trung tâm đã và đang phối hợp với một số các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT, kiểm thử phần mềm để chia sẻ kiến thức, đào tạo nâng cao nhân lực kiểm thử phần mềm. Cùng hỗ trợ, hợp tác thực hiện các yêu cầu kiểm thử phần mềm, nghiên cứu và khai thác tài nguyên kiểm thử. Trung tâm cũng đã tham gia vào quá trình xây dựng trung tâm đo kiểm thuộc dự án “Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam” của Bộ Thông tin và Truyền thông do Ngân hàng Thế giới (WB) cho vay vốn thực hiện.

          Đến nay, Trung tâm đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là phòng thử nghiệm theo Quyết định số 1502/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2016 về việc chỉ định phòng thử nghiệm (thay thế Quyết định số 1197/QĐ-BTTT ngày 21/8/2014).

Một số hợp đồng kiểm thử đã thực hiện (một số hợp đồng tiêu biểu).

Đối tác của tư vấn

Trung tâm Chính phủ điện tử gồm có nhiều đối tác cả trong và ngoài nước. Các đối tác quan trọng như VNPT, Viettel, Savis, Efy, FPT.

Đối tác của đào tạo

Báo điện tử Đài THVN và Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (Vccorp) đã ký kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực hoạt động: ứng dụng công nghệ, khai thác quảng cáo...

Đối tác kiểm thử

Kiểm thử các phần mềm của các nhà thầu như Viettel, VNPT, FPT, EFY, Savis...

Trung tâm Chính phủ điện tử
Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.3943660
Fax: 024.37820998