22/08/2019 09:38

Giới thiệu về Trung tâm Chính phủ điện tử

Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử.

Trung tâm Chính phủ điện tử cũng là đơn vị tham mưu cho Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông các cơ chế, chính sách hướng dẫn triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước dựa trên tình hình thực tiễn triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan Trung ương và địa phương còn gặp nhiều khó khăn về: khả năng sẵn sàng ứng dụng CNTT; tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp CNTT phù hợp; thủ tục đầu tư và quản lý dự án, kinh nghiệm triển khai thành công…

- Đồng thời, xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, căn cứ vào Nghị định số 64/2007/NĐ-CP quy định về hoạt động ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn từ ngân sách; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP về cung cấp thông tin, dịch vụ công trên trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử của Cơ quan nhà nước, là một đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm Chính phủ điện tử trân trọng giới thiệu một số nội dung hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương triển khai ứng dụng CNTT theo các Chương trình, kế hoạch Quốc gia về hoạt động ứng dụng CNTT thông qua một số dịch vụ Trung tâm đang cung cấp:

- Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch ứng dụng CNTT: lập quy hoạch, kế hoạch tổng thể, đề án phát triển ứng dụng CNTT cho Cơ quan nhà nước 5 năm, hàng năm và theo từng thời kỳ phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Tư vấn đầu tư dự án CNTT (dự án khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thiết kế thi công, tổng dự toán, hồ sơ mời thầu, giám sát thi công…): khảo sát, lập báo cáo dự án, thuyết minh thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, tổng mức đầu tư, dự toán/tổng dự toán, giám sát khối lượng, chất lượng tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

- Thẩm định đề án, dự án ứng dụng CNTT: về tính khả thi giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phương án, biện pháp tổ chức thực hiện; tính phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam và thông lệ Quốc tế, định mức đơn giá và tính hiệu quả trong đầu tư.

- Tổ chức dịch vụ Đào tạo: nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng phát triển CNTT qua hình thức trực tiếp, từ xa hoặc trực tuyến qua mạng internet: Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, tập huấn nghiệp vụ cho cho cán bộ chuyên trách CNTT, lập kế hoạch ứng dụng CNTT theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, mô hình Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử/Cơ quan điện tử, quản lý dự án CNTT theo chuẩn PMBok, xác định giá phần mềm, lãnh đạo thông tin (CIO) …

- Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển giao giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình ứng dụng CNTT.

Trung tâm Chính phủ điện tử luôn dành trọn tâm sức nghiên cứu, phối hợp các bên liên quan nhằm: tư vấn quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, cung cấp giải pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến, phù hợp đem lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng với mục tiêu số hàng đầu là hướng tới sự phát triển bền vững và Trung tâm Chính phủ điện tử cùng đồng hành với Cơ quan nhà nước hướng tới trung tâm của Chính phủ điện tử.

Đối tác của tư vấn

Trung tâm Chính phủ điện tử gồm có nhiều đối tác cả trong và ngoài nước. Các đối tác quan trọng như VNPT, Viettel, Savis, Efy, FPT.

Đối tác của đào tạo

Báo điện tử Đài THVN và Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (Vccorp) đã ký kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực hoạt động: ứng dụng công nghệ, khai thác quảng cáo...

Đối tác kiểm thử

Kiểm thử các phần mềm của các nhà thầu như Viettel, VNPT, FPT, EFY, Savis...

Trung tâm Chính phủ điện tử
Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.3943660
Fax: 024.37820998